Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Banner DEAC

27 Tháng Hai, 2017

Đại học Nam Columbia đã được kiểm định bởi Ủy ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC. DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan Kiểm định cấp quốc gia và là thành viên của Hội đồng Công nhận Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA).

Bài viết trước

[Infographic] MBA có giá trị hay không? 12.08.2014
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!