Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Banner GioiThieu

7 Tháng Tư, 2017

Thuộc Tâp đoàn giáo dục Columbia Southern Education (CSEG). Đào tạo các bậc học từ Cao đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ với đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu đông đảo là tiến sĩ, giáo sư và giàu kinh nghiêm giảng dạy.

Bài viết trước

[Infographic] MBA có giá trị hay không? 12.08.2014
Đăng ký tư vấn