Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Banner TuyenSinh

7 April, 2017

MBA – Thạc sĩ QTKD

Chất lượng vượt trội – Học phí ưu đãi đến 39%
Chương trình linh hoạt – Tận Tâm Chu Đáo
Hạn nhận hồ sơ đến hết 04/07/2020

Bài viết trước

[Infographic] MBA có giá trị hay không? 12.08.2014
Đăng ký tư vấn