Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Quản trị chăm sóc sức khỏe


Nhằm mục đích đào tạo các nhà quản lý chuyên nghiệp trong kinh doanh chăm sóc sức khỏe những người có kiến thức và kỹ năng trong quản lý dịch vụ y tế trong thời đại toàn cầu hóa của thị trường chăm sóc sức khỏe, trường Đại học Nam Columbia là một trong những trường Đại học đầu ngành về đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên ngành Chăm sóc sức khỏe cung cấp nền tảng tốt nhất trong lĩnh vực hoạt động, quản lý và quản trị chăm sóc sức khỏe trong môi trường ý tế luôn đòi hỏi đội ngũ nhân lực tri thức chất lượng cao.

Chương trình đào tạo

1. CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Gồm 12 môn học

Môn học chính (8 môn bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

24

MBA 5652 – Các phương pháp nghiên cứu

MBA 5401 –  Các hệ thống thông tin quản lý

MBA 6081 – Tài chính Doanh nghiệp

ACC 5301 – Ứng dụng quản lý của kế toán

MHR 6451 – Các biện pháp quản trị nguồn nhân học

MBA 6053 – Kinh tế học quản lý

MBA 5501 – Marketing nâng cao

BUS 6320 – Quản trị chiến lược toàn cầu

3

3

3

3

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

12

MHA 5001 – Quản trị tài chính chăm sóc sức khỏe

MHA 5101 – Nền tảng pháp lý của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

MHA 5201 – Phân tích chính sách và nguồn lực Sức khỏe

MHA 6501 – Quản trị chăm sóc sức khỏe nâng cao

3

3

3

3

2. THỜI GIAN HỌC:
Thời gian qui định hoàn thành chương trình General MBA – Columbia Southern University (CSU) là từ 12 – 18 tháng.
Với tổng số 12 môn học (mỗi môn 3 tín chỉ) các môn học sẽ được chia thành 6 modules, mỗi module gồm 2 môn. Học viên phải hoàn thành mỗi module trong thời gian 12 tuần (3 tháng).
3. HỌC PHÍ:
Học phí chương trình hệ tổng hợp: 229.186.000 VND/ khóa học (tương đương $9.992).
Học phí chương trình hệ hoàn chỉnh (chuyển đổi tín chỉ): 19.688.000 VND/ môn học (tương đương $856).
Lưu ý:
*Mức phí dưới đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ = 1 đô-la Mỹ.
*Mức thu thực tế sẽ được tính theo tỷ giá ngân hàng thực tế tại thời điểm nộp.
*Học phí trên chưa bao gồm SGK
Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ của trường Đại học Nam Columbia (Mỹ) với đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn đến từ Hoa Kỳ.
Đăng ký tư vấn