Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ QTKD – chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực


Chương trình Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực của CSU hướng sinh viên tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến thức kinh doanh cần thiết trong quản trị các chức năng nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, lựa chọn, duy trì, phát triển và bồi thường.
Trên cơ sở đó, khóa học giúp sinh viên nắm được các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm: chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra,… từ đó sinh viên có thể đạt được các mục tiêu giáo dục cụ thể và tăng cường cơ hội nghề nghiệp hoặc có thể tự mình tạo lập sự nghiệp trên cơ sở những mục tiêu mà sinh viên mong muốn.

Chương trình đào tạo

Chương trình MBA – Quản trị Nguồn nhân lực gồm 36 tín chỉ, tương đương 12 môn học với 8 môn bắt buộc và 4 môn chuyên ngành
Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán

BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu

ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý

MKT 5301 – Marketing nâng cao

RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu

MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý

FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp

HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực

3

3

3

3

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực                

12

HRM 6302 – Luật lao động

HRM 6303 – Đào tạo và Phát triển

HMR 6304 – Quan hệ Lao động và Thỏa ước Tập thể

HRM 6305 – Quản trị Tiền lương

3

3

3

3

3. HỌC PHÍ:
Học phí chương trình hệ tổng hợp: 229,816,000 VND/ khóa học (tương đương $9.992).
Học phí chương trình hệ hoàn chỉnh (chuyển đổi tín chỉ): 19,688,000 VND/ môn học (tương đương $856).

Lưu ý:
*Mức phí dưới đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ = 1 đô-la Mỹ.
*Mức thu thực tế sẽ được tính theo tỷ giá ngân hàng thực tế tại thời điểm nộp.
*Học phí trên chưa bao gồm SGK
Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC của trường Đại học Nam Columbia (Mỹ) với đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn đến từ Hoa Kỳ.
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!