Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Tài chính


Chương trình QTKD chuyên ngành Tài chính của CSU cung cấp kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa, giúp sinh viên đạt được các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thu thập, quản trị và quản lý các nguồn vốn.
Ngoài ra, chương trình còn đẩy mạnh học tập thực tế tại các ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm đảm bảo cho sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành cá nhân nổi trội khi hòa nhập vào môi trường làm việc đầy năng động và giàu tính cạnh tranh này.

Chương trình đào tạo

Chương trình MBA – Tài chính gồm 36 tín chỉ, tương đương 12 môn học với 8 môn bắt buộc và 4 môn chuyên ngành
Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán

BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu

ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý

MKT 5301 – Marketing nâng cao

RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu

MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý

FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp

HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực

3

3

3

3

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành Tài chính.                                               

12

FIN 6302 – Quản trị Tài chính nâng cao

MBA 6641 – Kinh tế Quốc tế

FIN 6303 – Tài chính Quốc tế

PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính Công

3

3

3

3

3. HỌC PHÍ:
Học phí chương trình hệ tổng hợp: 229,816,000 VND/ khóa học (tương đương $9.992).
Học phí chương trình hệ hoàn chỉnh (chuyển đổi tín chỉ): 19,688,000 VND/ môn học (tương đương $856).

Lưu ý:
*Mức phí dưới đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ = 1 đô-la Mỹ.
*Mức thu thực tế sẽ được tính theo tỷ giá ngân hàng thực tế tại thời điểm nộp.
*Học phí trên chưa bao gồm SGK
Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài Chính của trường Đại học Nam Columbia (Mỹ) với đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn đến từ Hoa Kỳ.

Bài viết kế tiếp

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Tổng hợp 17.05.2021
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!