Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Khởi sự Doanh nghiệp


Đây là ngành học thiết thực cho những người có tinh thần khởi nghiệp, gây dựng sự nghiệp cho chính mình hoặc kế thừa sự nghiệp của gia đình. Không chỉ mang đến kiến thức lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, chương trình MBA Khởi sự doanh nghiệp là cánh cửa tri thức mang đến cơ hội làm chủ và tư duy của một người làm chủ.
Thông qua khóa học, sinh viên hiểu được nguyên lý vận hành một doanh nghiệp từng bước một, từ lúc đặt nền móng khởi nghiệp, lối tư phân tích sản phẩm dịch vụ đến các nguyên lý, khía cạnh cốt lõi của kinh doanh như tài chính, bán hàng, marketing, quản lý và kế toán cũng như nhiều kỹ năng quan trọng khác như giao tiếp, tự tin và khả năng thích ứng. Đồng thời là những kỹ năng thiết yếu trong vấn đề xử lý khủng hoảng, rủi ro kinh doanh.

Cho dù là đang tạo dựng một doanh nghiệp mới hay kết hợp các hoạt động mới vào trong một doanh nghiệp hiện có, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia với chuyên ngành Khởi sự Doanh nghiệp cũng khuyến khích tư duy đổi mới song song với việc quản lý một cách có chiến lược và khéo léo các khía cạnh nền tảng của một tổ chức bao gồm tài chính, marketing và các lĩnh vực khác nữa.

 

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tín chỉ chuyển tối đa 18

Tóm tắt chương trình

Mô tả chương trình

Chương trình cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tập trung vào các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo hiệu quả các phòng ban, bộ phận hoặc toàn thể công ty trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu ngày nay. Chương trình MBA tại Đại học Nam Columbia được thiết kế để phát triển các kỹ năng kinh doanh có thể áp dụng bằng cách cung cấp các khóa học cốt lõi và chuyên ngành trong các chủ đề như tài chính, marketing chiến lược, kế toán, nguồn nhân lực, quản lý dự án và phân tích dữ liệu. Thông qua chương trình này, sinh viên cũng phát triển khả năng tư duy chiến lược và đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có thể làm những việc sau:

  • Áp dụng việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trong một tổ chức.
  • Phát triển các quy trình ảnh hưởng đến việc kiểm soát và quản lý của tổ chức.
  • Kết hợp các cân nhắc toàn cầu và quốc tế vào chiến lược kinh doanh.
  • Áp dụng các nguyên tắc tài chính lãnh đạo một tổ chức.

Chuyên ngành

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – chuyên ngành Khởi sự doanh nghiệp được thiết kế nhằm cho phép sinh viên phát triển tư duy khởi nghiệp chú trọng các thực hành đổi mới trong môi trường kinh doanh doanh nghiệp hoặc trong việc bắt đầu một dự án kinh doanh mạo hiểm mới.

Kiến thức chuyên ngành

  • Phát triển các cơ hội đổi mới để tích hợp vào trong một tổ chức hiện có.
  • Áp dụng các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp hướng tới sự phát triển của một doanh nghiệp mới.

 

Chương trình đào tạo

Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành)
Chuyên ngành Khởi sự doanh nghiệp

 Mã môn học  Tên môn học Số tín chỉ
BUS 5301 Khởi sự kinh doanh chiến lược và Đổi mới 3
BUS 6304 Khởi sự mạo hiểm kinh doanh nhỏ 3
FIN 5301 Quản trị Tài chính Đổi mới và Phát triển Kinh doanh 3
MKT 5306 Marketing khởi nghiệp 3
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!