Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Khởi sự Doanh Nghiệp


Đây là ngành học thiết thực cho những người có tinh thần khởi nghiệp, gầy dựng sự nghiệp cho chính mình hoặc kế thừa sự nghiệp của gia đình. Không chỉ mang đến kiến thức lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, chương trình học Khởi sự doanh nghiệp là cánh cửa tri thức mang đến cơ hội làm chủ và tư duy của một người làm chủ.
Thông qua khóa học, học viên hiểu được nguyên lý vận hành một doanh nghiệp từng bược một từ lúc đặt nền móng khởi nghiệp, lối tư phân tích sản phẩm dịch vụ đến các nguyên lý, khía cạnh cốt lõi của kinh doanh như tài chính, sales, marketing, quản lý và kế toán cũng như nhiều kỹ năng quan trọng khác như giao tiếp, tự tin và khả năng thích ứng. Đồng thời là những kỹ năng thiết yếu trong vấn đề xử lý khủng hoảng, rủi ro kinh doanh.

Tổng quát

Cho dù là đang tạo dựng một doanh nghiệp mới hay kết hợp các hoạt động mới vào trong một doanh nghiệp hiện có, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia với chuyên ngành Khởi sự Doanh nghiệp cũng khuyến khích tư duy đổi mới song song với việc quản lý một cách có chiến lược và khéo léo các khía cạnh nền tảng của một tổ chức bao gồm tài chính, marketing và các lĩnh vực khác nữa.

Bằng cấp

 • Số tín chỉ 36
 • Tín dụng chuyển tối đa 18
 • Học phí theo tín dụng *$ 325,00
 • Ngày bắt đầu học kỳ tiếp theo 29 THÁNG 7
 • Bắt đầu bất cứ lúc nào với LifePace Learning ® Bắt đầu hôm nay

Tóm tắt chương trình

Program Description

The Master of Business Administration (MBA) degree program focuses on skills necessary to effectively lead departments, divisions, or entire companies within the context of today’s global business environment. The MBA program at Columbia Southern University is designed to develop applicable business skills by providing core and concentration courses in topics such as finance, strategic marketing, accounting, human resources, project management, and data analytics. Through this program, students also develop the ability to think strategically and make data-driven business decisions.

Learning Outcomes

Upon completion of the program, students should be able to do the following:

 • Apply data-driven decision-making within an organization.
 • Develop processes that influence the control and management of organizations.
 • Incorporate global and international considerations into business strategy.
 • Apply financial principles of leading an organization.

Concentration

The Master of Business Administration – Entrepreneurship Concentration is designed to enable students to develop an entrepreneurial/intrepreneurial mindset with a focus on innovative practices within corporate business environments or in starting a new business venture.

Concentration Outcomes

 • Develop innovative opportunities for integration within an existing organization.
 • Apply entrepreneurial business ideas towards the development of a new business.

 

Chương trình đào tạo

Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành)

 Mã môn học  Tên môn học Số tín chỉ
ACC 5301 Các ứng dụng Quản lý trong Kế toán 3
BUS 6320 Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
MBA 5401 Các hệ thống Thông tin Quản lý 3
MBA 5501 Marketing nâng cao 3
MBA 5652 Các phương pháp nghiên cứu 3
MBA 6053 Kinh tế học Quản lý 3
MBA 6081 Tài chính Doanh nghiệp 3
MHR 6451 Các biện pháp Quản trị nguồn nhân lực 3
Chuyên ngành Khởi sự doanh nghiệp

 Mã môn học  Tên môn học Số tín chỉ
BUS 5301 Đổi mới và sáng nghiệp chiến lược 3
BUS 6304 Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ 3
FIN 5301 Quản trị tài chính dành cho đổi mới và phát triển kinh doanh 3
MKT 5306 Marketing tự doanh 3
Đăng ký tư vấn