Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Tổng hợp


Chú trọng vào nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng nghiên cứu vào kinh doanh và hướng tới các hành vi liên quan đến nghề nghiệp cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Nam Columbia được thiết kế nhằm đưa sự nghiệp của sinh viên tới những vị trí quản lý cao cấp.

Chương trình đào tạo

Chương trình MBA – Tổng hợp gồm 36 tín chỉ, tương đương 12 môn học với 8 môn bắt buộc và 4 môn chuyên ngành

Môn học chính (8 môn bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

24

ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán

BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu

MBA 5401 –  Hệ thống Thông tin Quản lý

MBA 5501 – Marketing nâng cao

MBA 5652 – Các phương pháp Nghiên cứu

MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý

FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp

MHR 6451 – Các biện pháp Quản trị nguồn nhân lực

3

3

3

3

3

3

3

3

Môn học MBA – TỔNG HỢP

12

MBA 6601 – Kinh doanh quốc tế

MBA 6961 – Quản trị dự án

MBA 6301 – Đạo đức kinh doanh

MSL 6040 – Vấn đề hiện tại trong nghệ thuật lãnh đạo

3

3

3

3

3. HỌC PHÍ: xem tại đây
Học phí chương trình hệ tổng hợp: 236.256.000 VND/ khóa học (tương đương $10.272).
Học phí chương trình hệ hoàn chỉnh (chuyển đổi tín chỉ): 19,688,000 VND/ môn học (tương đương $856).

Lưu ý:
*Mức phí dưới đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ = 1 đô-la Mỹ.
*Mức thu thực tế sẽ được tính theo tỷ giá ngân hàng thực tế tại thời điểm nộp.
*Học phí trên chưa bao gồm SGK

Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tổng hợp của trường Đại học Nam Columbia (Mỹ) với đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn đến từ Hoa Kỳ.

Đăng ký tư vấn