Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Tổng hợp


Chú trọng vào nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng nghiên cứu vào kinh doanh và hướng tới các hành vi liên quan đến nghề nghiệp cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Nam Columbia được thiết kế nhằm đưa sự nghiệp của sinh viên tới những vị trí quản lý cao cấp.

Chương trình đào tạo

Chương trình MBA – Tổng hợp gồm 36 tín chỉ, tương đương 12 môn học với 8 môn bắt buộc và 4 môn chuyên ngành
Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán

BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu

ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý

MKT 5301 – Marketing nâng cao

RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu

MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý

FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp

HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực

3

3

3

3

3

3

3

3

Môn học MBA – TỔNG HỢP

12

MBA 6601 – Kinh doanh quốc tế

MGT 6305 – Quản trị dự án

PHI 6301 – Đạo đức kinh doanh

LDR 6302 – Vấn đề hiện tại trong nghệ thuật lãnh đạo

3

3

3

3

3. HỌC PHÍ: xem tại đây
Học phí chương trình hệ tổng hợp: 236.256.000 VND/ khóa học (tương đương $10.272).
Học phí chương trình hệ hoàn chỉnh (chuyển đổi tín chỉ): 19,688,000 VND/ môn học (tương đương $856).

Lưu ý:
*Mức phí dưới đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ = 1 đô-la Mỹ.
*Mức thu thực tế sẽ được tính theo tỷ giá ngân hàng thực tế tại thời điểm nộp.
*Học phí trên chưa bao gồm SGK

Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tổng hợp của trường Đại học Nam Columbia (Mỹ) với đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm thực tiễn đến từ Hoa Kỳ.

Đăng ký tư vấn