Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Tài liệu học tập và thư viện điện tử

Trường Đại học Nam Columbia yêu cầu học viên sử dụng sách giáo khoa gốc (Anh ngữ) cho tất cả các môn học trong chương trình học đã đăng ký. Thông tin chi tiết về sách giáo khoa, tác giả, lần xuất bản, năm xuất bản, tên nhà xuất bản được quy định rõ trong hệ thống học tập trên mạng của học viên trước khi môn học bắt đầu. Học viên sử dụng các hướng dẫn môn học chi tiết có trên hệ thống và đọc, đối chiếu, trao đổi với giảng viên về nội dung học tập. Sau đó kết hợp với các tài liệu tham khảo trong thư viện điện tử để làm các bài tập, bài kiểm tra theo quy định. Thư viện điện tử của Trường Đại học Nam Columbia cung cấp một số lượng lớn các tài liệu phục vụ học tập như: các bài báo đã chuyển ngữ sang dạng gõ máy tính, các công cụ tham khảo lựa chọn, trên 30.000 tựa sách điện tử đã chuyển ngữ… Học viên có thể truy cập vào thư viện này bất kỳ lúc nào trong quá trình học tập. Hiện học viên Việt Nam đang được trợ giúp miễn phí truy cập thư viện điện tử. Ngoài sách giáo khoa gốc, sách tham khảo trên thư viện điện tử, học viên còn phải sử dụng các tài liệu do giảng viên chỉ định để giải các bài tập tình huống, viết tiểu luận. Các tài liệu này thường có dạng video, đường dẫn internet vào các trang web của các công ty/tổ chức, soạn thảo thuyết trình PowerPoint.

Trường Đại học Nam Columbia yêu cầu học viên sử dụng sách giáo khoa gốc (Anh ngữ) cho tất cả các môn học trong chương trình học đã đăng ký.

Thông tin chi tiết về sách giáo khoa, tác giả, lần xuất bản, năm xuất bản, tên nhà xuất bản được quy định rõ trong hệ thống học tập trên mạng của học viên trước khi môn học bắt đầu.

Học viên sử dụng các hướng dẫn môn học chi tiết có trên hệ thống và đọc, đối chiếu, trao đổi với giảng viên về nội dung học tập. Sau đó kết hợp với các tài liệu tham khảo trong thư viện điện tử để làm các bài tập, bài kiểm tra theo quy định.

Thư viện điện tử của Trường Đại học Nam Columbia cung cấp một số lượng lớn các tài liệu phục vụ học tập như: các bài báo đã chuyển ngữ sang dạng gõ máy tính, các công cụ tham khảo lựa chọn, trên 30.000 tựa sách điện tử đã chuyển ngữ… Học viên có thể truy cập vào thư viện này bất kỳ lúc nào trong quá trình học tập. Hiện học viên Việt Nam đang được trợ giúp miễn phí truy cập thư viện điện tử.

Ngoài sách giáo khoa gốc, sách tham khảo trên thư viện điện tử, học viên còn phải sử dụng các tài liệu do giảng viên chỉ định để giải các bài tập tình huống, viết tiểu luận. Các tài liệu này thường có dạng video, đường dẫn internet vào các trang web của các công ty/tổ chức, soạn thảo thuyết trình PowerPoint.

Đăng ký tư vấn