Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Tài liệu học tập và thư viện điện tử

Đại học Nam Columbia yêu cầu sinh viên sử dụng sách giáo khoa gốc cho tất cả các môn học. Sách giáo khoa điện tử được tích hợp sẵn trong hệ thống hỗ trợ môn học của sinh viên, thuận tiện cho việc tra cứu bất cứ đâu – bất cứ khi nào. Thông tin chi tiết về sách giáo khoa được phổ biến cho sinh viên trước khi môn học bắt đầu. Ngoài việc tham dự các buổi trợ giảng và học trực tuyến với giảng viên, sinh viên tìm hiểu môn học qua các hướng dẫn chi tiết có trên hệ thống và trao đổi với giảng viên về nội dung học tập. Sau đó, sinh viên cần biết cách kết hợp sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong thư viện điện tử để làm các bài tập, bài kiểm tra theo quy định. Thư viện điện tử của Đại học Nam Columbia cung cấp một số lượng lớn các tài liệu phục vụ học tập bao gồm cơ sở dữ liệu tổng hợp, bài viết bình duyệt, bài báo chuyên ngành, sách tham khảo điện tử, tài liệu hướng dẫn dạng hình và tiếng … Sinh viên có thể truy cập vào thư viện bất kỳ lúc nào trong quá trình học tập. Ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo trên thư viện điện tử, sinh viên còn phải sử dụng các tài liệu do giảng viên chỉ định để giải các bài tập tình huống, viết tiểu luận. Các tài liệu này thường có dạng video, đường dẫn internet vào các trang web của các công ty/tổ chức, soạn thảo thuyết trình PowerPoint.

Đại học Nam Columbia yêu cầu sinh viên sử dụng sách giáo khoa gốc cho tất cả các môn học. Sách giáo khoa điện tử được tích hợp sẵn trong hệ thống hỗ trợ môn học của sinh viên, thuận tiện cho việc tra cứu bất cứ đâu – bất cứ khi nào.

Thông tin chi tiết về sách giáo khoa được phổ biến cho sinh viên trước khi môn học bắt đầu.

Ngoài việc tham dự các buổi trợ giảng và học trực tuyến với giảng viên, sinh viên tìm hiểu môn học qua các hướng dẫn chi tiết có trên hệ thống và trao đổi với giảng viên về nội dung học tập. Sau đó, sinh viên cần biết cách kết hợp sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong thư viện điện tử để làm các bài tập, bài kiểm tra theo quy định.

Thư viện điện tử của Đại học Nam Columbia cung cấp một số lượng lớn các tài liệu phục vụ học tập bao gồm cơ sở dữ liệu tổng hợp, bài viết bình duyệt, bài báo chuyên ngành, sách tham khảo điện tử, tài liệu hướng dẫn dạng hình và tiếng … Sinh viên có thể truy cập vào thư viện bất kỳ lúc nào trong quá trình học tập.

Ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo trên thư viện điện tử, sinh viên còn phải sử dụng các tài liệu do giảng viên chỉ định để giải các bài tập tình huống, viết tiểu luận. Các tài liệu này thường có dạng video, đường dẫn internet vào các trang web của các công ty/tổ chức, soạn thảo thuyết trình PowerPoint.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!