Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

YÊU CẦU NHẬP HỌC

Sinh viên Việt Nam nhập học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia phải đáp ứng các điều kiện nhập học theo yêu cầu sau: Hoàn tất mẫu đơn xin học do Trường Đại học Nam Columbia quy định; Có bằng cử nhân đại học được cấp bởi một cơ sở đào tạo được công nhận; Nộp bảng điểm chính thức ở cấp học đại học; Đáp ứng một trong các điều kiện về mức độ thông thạo Anh ngữ sau: Điểm TOEFL tối thiểu đạt 500 (PBT) | 61 (iBT); hoặc Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.0; hoặc Các điều kiện khác về Anh ngữ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia được cập nhật tại đây   Chuyển đổi tín chỉ học tập: Sinh viên đã hoặc đang theo học một chương trình cao đẳng/ đại học được công nhận có thể chuyển đổi điểm thích hợp (tối đa 30 môn) vào chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia. Sinh viên phải xuất trình bảng điểm gốc chương trình cao đẳng/ đại học để được đánh giá chính xác số lượng môn học chuyển đổi. Số môn học/ tín chỉ cần hoàn thành tại Trường Đại học Nam Columbia, sau khi trừ khi số môn được chuyển đổi, sẽ được liệt kê chính xác trong bản Đánh giá nhập học của Trường gửi đến cho sinh viên. Học phí chương trình sẽ được khấu trừ tương ứng với số lượng môn học được chuyển đổi vào chương trình.

Sinh viên Việt Nam nhập học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia phải đáp ứng các điều kiện nhập học theo yêu cầu sau:

 1. Hoàn tất mẫu đơn xin học do Trường Đại học Nam Columbia quy định;
 2. Có bằng cử nhân đại học được cấp bởi một cơ sở đào tạo được công nhận;
 3. Nộp bảng điểm chính thức ở cấp học đại học;
 4. Đáp ứng một trong các điều kiện về mức độ thông thạo Anh ngữ sau:
 • Điểm TOEFL tối thiểu đạt 500 (PBT) | 61 (iBT); hoặc
 • Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.0; hoặc
 • Các điều kiện khác về Anh ngữ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia được cập nhật tại đây

 

Chuyển đổi tín chỉ học tập:

 • Sinh viên đã hoặc đang theo học một chương trình cao đẳng/ đại học được công nhận có thể chuyển đổi điểm thích hợp (tối đa 30 môn) vào chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia.
 • Sinh viên phải xuất trình bảng điểm gốc chương trình cao đẳng/ đại học để được đánh giá chính xác số lượng môn học chuyển đổi.
 • Số môn học/ tín chỉ cần hoàn thành tại Trường Đại học Nam Columbia, sau khi trừ khi số môn được chuyển đổi, sẽ được liệt kê chính xác trong bản Đánh giá nhập học của Trường gửi đến cho sinh viên.
 • Học phí chương trình sẽ được khấu trừ tương ứng với số lượng môn học được chuyển đổi vào chương trình.
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!