Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

THÔNG TIN CHUNG

THỜI GIAN HỌC: Trường Đại học Nam Columbia mong muốn sinh viên tích cực học tập chương trình với tiến độ thích hợp nhằm giúp cho họ hoàn thành các môn học. Nhà trường khuyến khích sinh viên nhập học các môn liên tục, tránh ngắt quãng để tốt nghiệp đúng thời gian dự kiến. Với tổng số 40 môn học trong chương trình, sinh viên có thể lựa chọn nhập học từng môn học hoặc tối đa tới 3 môn cùng lúc; tuy nhiên, tất cả các môn học đã đăng ký phải được hoàn trong thời gian 10 tuần tính từ ngày lên môn.   NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là Anh ngữ. Sinh viên được hướng dẫn và trợ giúp tích cực trong quá trình sử dụng Anh ngữ học thuật để hoàn thành tốt môn học thông qua các lớp bổ túc Anh ngữ, hướng dẫn đọc, viết học thuật và chữa lỗi ngữ pháp, trình bày bởi các chuyên gia thuộc Trung tâm Trợ giúp Sinh viên Trường Đại học Nam Columbia.   PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Sự linh hoạt trong học tập là điểm mạnh và làm cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia trở nên độc đáo. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường được thiết kế với phương thức học trực tuyến. Sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí. Giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia so với các chương trình hiện có tại Việt Nam là công cụ hỗ trợ học trên hệ thống học tập qua mạng Internet. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường. Sinh viên cũng có thể sử dụng hệ thống học tập được thiết kế riềng để trao đổi kinh nghiệm học tập và liên lạc với các sinh viên quốc tế khác trên toàn thế giới.

THỜI GIAN HỌC:

  • Trường Đại học Nam Columbia mong muốn sinh viên tích cực học tập chương trình với tiến độ thích hợp nhằm giúp cho họ hoàn thành các môn học. Nhà trường khuyến khích sinh viên nhập học các môn liên tục, tránh ngắt quãng để tốt nghiệp đúng thời gian dự kiến.
  • Với tổng số 40 môn học trong chương trình, sinh viên có thể lựa chọn nhập học từng môn học hoặc tối đa tới 3 môn cùng lúc; tuy nhiên, tất cả các môn học đã đăng ký phải được hoàn trong thời gian 10 tuần tính từ ngày lên môn.

 

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

  • Là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là Anh ngữ.
  • Sinh viên được hướng dẫn và trợ giúp tích cực trong quá trình sử dụng Anh ngữ học thuật để hoàn thành tốt môn học thông qua các lớp bổ túc Anh ngữ, hướng dẫn đọc, viết học thuật và chữa lỗi ngữ pháp, trình bày bởi các chuyên gia thuộc Trung tâm Trợ giúp Sinh viên Trường Đại học Nam Columbia.

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Sự linh hoạt trong học tập là điểm mạnh và làm cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia trở nên độc đáo. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường được thiết kế với phương thức học trực tuyến. Sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí.

  1. Giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên.
  2. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia so với các chương trình hiện có tại Việt Nam là công cụ hỗ trợ học trên hệ thống học tập qua mạng Internet. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường. Sinh viên cũng có thể sử dụng hệ thống học tập được thiết kế riềng để trao đổi kinh nghiệm học tập và liên lạc với các sinh viên quốc tế khác trên toàn thế giới.
Đăng ký tư vấn