Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 40 môn học với tổng số 120 tín chỉ môn học. GENERAL EDUCATION- 30 semester hours 30 BIO 1100 Non-Majors Biology BIO 1302 Ecology and the Environment EH 1010  English Composition I EH 1020  English Composition II HIS 1305 Western Civilization I MAT 1301 Liberal Arts Math PSY 1010 General Psychology PHI 2302 Contemporary Ethics PHI 1301 Critical Thinking SOC 1301 – Introduction to Sociology 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 MAJOR COURSES – 51 semester hours 51 ACC 3301 Managerial Accounting BBA 2010 Introduction to Business BBA 2026 Organizational Communication BBA 2201 Principles of Accounting I BBA 2301 Principles of Accounting II BBA 2401 Principles of Macroeconomics BBA 2501 Principles of Microeconomics BBA 3210 Business Law BBA 3602 Principles of Management BBA 3651 Leadership BBA 4751 Business Ethics BHR 3352 Human Resource Management BUS 2303 Professionalism in the Workplace BUS 4302 Business Policy & Strategy FIN 3301 Financial Management ITC 3303 Information Systems Management MKT 3301 Principles of Marketing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ELECTIVE – 27 semester hours 27 BBA 2551 Intercultural Management BBA 3221 Sales Management BBA 3451 Organizational Theory and Behavior BBA 4226 Risk Management BBA 4351 International Economics BHR 3565 Employment Law ITC 3304 Introduction to E-Commerce LDR 4302 Communication Skills for Leaders MGT 3304 Project Management Overview 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours General 27 BBA 3826 Managerial Decision Making BBA 4653 International Trade BBA 4851 Production Management MGT 4302 International Management 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours Finance 27 BBA 4446 International Legal Operations BBA 4653 International Trade FIN 4301 Financial Institutions FIN 4302 International Finance 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours Human Resource Management 27 BHR 3301 Compensation and Benefits BHR 4350 Collective Bargaining BHR 4601 Staffing Organizations BHR 4680 Training and Development 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours International Management 27 FIN 4302 International Finance MGT 4302 International Management BHR 4501 International Human Resource Management BBA 4653 International Trade 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours Marketing 27 MAR 3211 Consumer Behavior MAR 3231 Marketing Research MAR 3271 Advertising MKT 3302 Internet Marketing Principles 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours Sport Management 27 BSM 3801 Sport Marketing BSM 4001 Sport Facilities BSM 4101 Sport Administration SOC 3301 Sociology of Sport 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours Hospitality and Tourism 27 BHM 3020 Introduction to Tourism BHM 4100 Facilities Management and Design in Hospitality and Tourism BHM 4300 Legal Aspects of Hospitality and Tourism HPT 3301 Introduction to Hospitality 3 3 3 3 CONCENTRATION – 12 semester hours Information Technology 27 ITC 4150 Database Design and Implementation ITC 4210 Programming Concepts and Problem … Đọc tiếp “CHƯƠNG TRÌNH HỌC”

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 40 môn học với tổng số 120 tín chỉ môn học.

GENERAL EDUCATION- 30 semester hours

30

BIO 1100 Non-Majors Biology

BIO 1302 Ecology and the Environment

EH 1010  English Composition I

EH 1020  English Composition II

HIS 1305 Western Civilization I

MAT 1301 Liberal Arts Math

PSY 1010 General Psychology

PHI 2302 Contemporary Ethics

PHI 1301 Critical Thinking

SOC 1301 – Introduction to Sociology

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

MAJOR COURSES – 51 semester hours

51

ACC 3301 Managerial Accounting

BBA 2010 Introduction to Business

BBA 2026 Organizational Communication

BBA 2201 Principles of Accounting I

BBA 2301 Principles of Accounting II

BBA 2401 Principles of Macroeconomics

BBA 2501 Principles of Microeconomics

BBA 3210 Business Law

BBA 3602 Principles of Management

BBA 3651 Leadership

BBA 4751 Business Ethics

BHR 3352 Human Resource Management

BUS 2303 Professionalism in the Workplace

BUS 4302 Business Policy & Strategy

FIN 3301 Financial Management

ITC 3303 Information Systems Management

MKT 3301 Principles of Marketing

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ELECTIVE – 27 semester hours

27

BBA 2551 Intercultural Management

BBA 3221 Sales Management

BBA 3451 Organizational Theory and Behavior

BBA 4226 Risk Management

BBA 4351 International Economics

BHR 3565 Employment Law

ITC 3304 Introduction to E-Commerce

LDR 4302 Communication Skills for Leaders

MGT 3304 Project Management Overview

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours General

27

BBA 3826 Managerial Decision Making

BBA 4653 International Trade

BBA 4851 Production Management

MGT 4302 International Management

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Finance

27

BBA 4446 International Legal Operations

BBA 4653 International Trade

FIN 4301 Financial Institutions

FIN 4302 International Finance

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Human Resource Management

27

BHR 3301 Compensation and Benefits

BHR 4350 Collective Bargaining

BHR 4601 Staffing Organizations

BHR 4680 Training and Development

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours International Management

27

FIN 4302 International Finance

MGT 4302 International Management

BHR 4501 International Human Resource Management

BBA 4653 International Trade

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Marketing

27

MAR 3211 Consumer Behavior

MAR 3231 Marketing Research

MAR 3271 Advertising

MKT 3302 Internet Marketing Principles

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Sport Management

27

BSM 3801 Sport Marketing

BSM 4001 Sport Facilities

BSM 4101 Sport Administration

SOC 3301 Sociology of Sport

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Hospitality and Tourism

27

BHM 3020 Introduction to Tourism

BHM 4100 Facilities Management and Design in Hospitality and Tourism

BHM 4300 Legal Aspects of Hospitality and Tourism

HPT 3301 Introduction to Hospitality

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Information Technology

27

ITC 4150 Database Design and Implementation

ITC 4210 Programming Concepts and Problem Solving

ITC 4301 Systems Analysis and Design

ITC 4310 Web Design and Development

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Management

27

BBA 3826 Managerial Decision Making

BBA 4126 Project Planning

MGT 4302 International Management

BBA 4851 Production Management

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Project Management

27

BBA 3826 Managerial Decision Making

BBA 4126 Project Planning

BBA 4326 Procurement and Contract Management

MGT 3302 Introduction to Project Management

3

3

3

3

Lưu ý: ** Các môn học có yêu cầu điều kiện tiên quyết trước khi học

Đăng ký môn học

Thông thường sinh viên sẽ học từng môn học. Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Tuy nhiên, để hoàn thành chương trình học nhanh hơn, sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

  • Đã hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ môn học (tương đương 4 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
  • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
  • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
  • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

  • Ngày bắt đầu học (Start Date)
  • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
  • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

 

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!