Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Trải nghiệm
Một ngày học MBA Mỹ

SỰ KHÁC BIỆT VỀ CHẤT LƯỢNG

Học MBA là một quyết định quan trọng. Đừng lựa chọn ngay,
hãy trải nghiệm.

Mục đích:

  • Trải nghiệm chất lượng đào tạo thực của chương trình
  • Tham gia học tập và giao lưu với các sinh viên CSU
  • Trò chuyện với các chuyên gia tư vấn đào tạo của chúng tôi
  • Tham gia các hoạt động khác của chương trình (nếu có trong thời gian trải ghiệm)

Thời gian:

  • 1 ngày (hoặc 2 buổi) tùy theo sắp xếp giữa sinh viên và chương trình

Chi phí:

  • Miễn phí 100%

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Trải nghiệm 1 ngày học MBA Mỹ – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!