Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ƯU TIÊN VỀ DỊCH VỤ

Nơi giới thiệu học viên và nơi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho các học viên thuộc gia đình CSU.

Nơi giới thiệu học viên và nơi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho các học viên thuộc gia đình CSU.

ƯU TIÊN SẢN PHẨM

Nơi giới thiệu học viên và nơi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho các học viên thuộc gia đình CSU.

Nơi giới thiệu học viên và nơi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho các học viên thuộc gia đình CSU.

Thông tin hoạt động học viên

demo tóm tắt

demo

demo hoạt động học viên

Hoạt động của Học viên

Kết nối với bạn bè tại CSU Việt Nam có thể giúp bạn có được các trải nghiệm học tập và làm việc tốt nhất. Việc tham gia các hoạt động tại CSU Việt Nam là một cách tuyệt vời để tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các học viên khác ngay cả sau khi tốt nghiệp. CSU Việt Nam xây dựng và phát triển kết nối cộng đồng học viên nhằm giới thiệu, chia sẻ các kinh nghiệm, bài học và các cơ hội tăng cường hợp tác.

 

Nội dung đang được cập nhật

 

Hoạt động của học viên

CLB Doanh Nghiệp

Nơi học viên giới thiệu tổ chức, doanh nghiệp và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho các học viên thuộc gia đình CSU.

Ưu tiên sản phẩm
Hỗ trợ nhu cầu mua sắm của học viên là một trong rất nhiều dịch vụ đặc biệt của câu lạc bộ học viên CSU tại Việt Nam, “Chương trình ưu đãi sản phẩm” là một chương trình cung cấp các sản phẩm dành riêng cho khách hàng ưu tiên là thành viên CSU.
Ưu tiên về dịch vụ
Tự hào là một trong những trường Đại học Hoa Kỳ đầu tiên mang đến cho học viên Việt Nam các chương trình đào tạo chất lượng với các dịch vụ hoàn hảo nhất, đại học Nam Columbia trân trọng giới thiệu đến các học viên một chương trinh ưu đãi hưởng dụng các dịch vụ đặc biệt do các tổ chức, doanh nghiệp của các học viên cũng như đối tác của CSU dành riêng cho học viên của trường. Hãy cùng CSU trải nghiệm, hưởng dụng các dịch vụ ngay từ hôm nay!
Ưu tiên về công việc
CSU Việt Nam mang lại cho học viên, doanh nghiệp học viên những cán bộ có năng lực, các cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp của học viên Việt Nam.

CLB Học viên CSU Việt Nam

Nơi giới thiệu học viên và nơi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho các học viên thuộc gia đình CSU.

Nơi giới thiệu học viên và nơi tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đặc biệt cho các học viên thuộc gia đình CSU.

Đăng ký tư vấn