Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Kiểm định

CSU đã được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban kiểm định Giáo dục từ xa Hoa Kỳ). DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan kiểm định cấp quốc gia (nationally recognized accrediting agency) – www.deac.org. DEAC là thành viên của Hội đồng Kiểm định Đại học (CHEA). CHEA là tổ chức chứng nhận các tổ chức kiểm định hợp pháp khác tại Hoa Kỳ – www.chea.org

CSU đã được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban kiểm định Giáo dục từ xa Hoa Kỳ). DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan kiểm định cấp quốc gia (nationally recognized accrediting agency) – www.deac.org. DEAC là thành viên của Hội đồng Kiểm định Đại học (CHEA). CHEA là tổ chức chứng nhận các tổ chức kiểm định hợp pháp khác tại Hoa Kỳ – www.chea.org

Giới thiệu trường đại học nam columbia

Trường Đại học Nam Columbia – CSU thuộc Tâp đoàn giáo dục Columbia Southern Education (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. CSU đã được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban kiểm định Giáo dục từ xa Hoa Kỳ). Đại học Nam Columbia Việt Nam chính thức hoạt động từ 2002 và được Bộ Giáo Dục và Đạo Tạo Việt Nam công nhận văn bằng

Trường Đại học Nam Columbia – CSU thuộc Tâp đoàn giáo dục Columbia Southern Education (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. CSU đã được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban kiểm định Giáo dục từ xa Hoa Kỳ).

Đại học Nam Columbia Việt Nam chính thức hoạt động từ 2002 và được Bộ Giáo Dục và Đạo Tạo Việt Nam công nhận văn bằng

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Trường đại học nam columbia

21982 University Lane, Orange Beach, bang Alabama 36561, Hoa Kỳ
www.columbiasouthern.edu

29000+

Học viên đang học

1000+

Đội ngũ giảng viên và nhân viên tại Mỹ và Việt Nam

2000+

Học viên Việt Nam đã và đang theo học

1000+

Học viên đã tốt nghiệp tại Việt Nam

Đại học Nam Columbia

CSU là một trường đại học trực tuyến hàng đầu, xuất sắc tại Hoa Kỳ. Các Chương trình đào tạo của Trường được thiết kế linh hoạt, chú trọng vào việc vận dụng nội dung thực tiễn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị. Với đội ngũ giảng viên và nhân viên tận tình, Đại học Nam Columbia cam kết đáp ứng các dịch vụ đặc biệt để giúp học viên đạt được ước mơ nghề nghiệp.

Đăng ký tư vấn