Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Bluescope Buildings North America

Blue Scope Buildings là một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu thế giới với các thương hiệu thép nổi tiếng như Clean COLORBOND, ZINCALUME. Sau hơn 100 năm thành lập và phát triển hiện Bluescope Buildings có trụ sở tại 18 nước trên thế giới, trong số đó có Việt Nam. Website: www.bluescopebuildings.com – www.bluescopebuildings.com.vn

Blue Scope Buildings là một trong những tập đoàn sản xuất thép hàng đầu thế giới với các thương hiệu thép nổi tiếng như Clean COLORBOND, ZINCALUME. Sau hơn 100 năm thành lập và phát triển hiện Bluescope Buildings có trụ sở tại 18 nước trên thế giới, trong số đó có Việt Nam.

Website: www.bluescopebuildings.com – www.bluescopebuildings.com.vn

Đăng ký tư vấn