Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Intel

Intel là tập đoàn sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, cạc mạng. Hiện nay Intel có hơn 100 chi nhánh bán hàng tại trên 30 nước. Cơ sở sản xuất đặt ở rất nhiều nước với gần 100.000 người làm. Cùng với sự phát triển của thế giới tin học và máy tính, doanh số của tập đoàn liên tục tăng trưởng qua các năm. Website: www.intel.com – www.intel.vn

Intel là tập đoàn sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, cạc mạng. Hiện nay Intel có hơn 100 chi nhánh bán hàng tại trên 30 nước. Cơ sở sản xuất đặt ở rất nhiều nước với gần 100.000 người làm. Cùng với sự phát triển của thế giới tin học và máy tính, doanh số của tập đoàn liên tục tăng trưởng qua các năm.

Website: www.intel.com – www.intel.vn

Đăng ký tư vấn