Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

JP Morgan Chase

là một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới, hiện JP Morgan Chase đang dẫn đầu trong dịch vụ tài chính, lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Hiện tại công ty có trụ sở chính tại thành phố New York. Website: www.jpmorgan.com/country/VN/en/jpmorgan -www.jpmorgan.com/country/VN/en/jpmorgan

là một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới, hiện JP Morgan Chase đang dẫn đầu trong dịch vụ tài chính, lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Hiện tại công ty có trụ sở chính tại thành phố New York.

Website: www.jpmorgan.com/country/VN/en/jpmorgan -www.jpmorgan.com/country/VN/en/jpmorgan

Đăng ký tư vấn