Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Levi Straus & Co

Một công ty quần áo tư nhân nổi tiếng trên toàn thế giới với thương hiệu dành cho quần jean. Thương hiệu Levi’s được xem là một hiện tượng của xã hội phương tây vào thế kỷ XX. Và là một trong những công ty có lịch sử lâu đời nhất tại Mỹ. Website : www.levistrauss.com

Một công ty quần áo tư nhân nổi tiếng trên toàn thế giới với thương hiệu dành cho quần jean. Thương hiệu Levi’s được xem là một hiện tượng của xã hội phương tây vào thế kỷ XX. Và là một trong những công ty có lịch sử lâu đời nhất tại Mỹ.

Website : www.levistrauss.com

Đăng ký tư vấn