Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Oracle

Theo tạp chí BusinessWeek, thương hiệu Oracle là một trong 40 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với lợi nhuận hằng năm hơn 14, 7 tỉ đô, Oracle cung cấp phần mềm cơ sở dữ liệu, phần trung gian giữa phần mềm và hệ thống ứng dụng và những sản phẩm ứng dụng mang lại sự hoàn thiện trong kinh doanh và quá trình tự động hóa. Khách hàng của Oracle là 500 công ty hàng đầu tại Mỹ được xếp hạng bởi tạp chí Fortune, và hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ khác Website: www.oracle.com

Theo tạp chí BusinessWeek, thương hiệu Oracle là một trong 40 thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với lợi nhuận hằng năm hơn 14, 7 tỉ đô, Oracle cung cấp phần mềm cơ sở dữ liệu, phần trung gian giữa phần mềm và hệ thống ứng dụng và những sản phẩm ứng dụng mang lại sự hoàn thiện trong kinh doanh và quá trình tự động hóa. Khách hàng của Oracle là 500 công ty hàng đầu tại Mỹ được xếp hạng bởi tạp chí Fortune, và hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ khác

Website: www.oracle.com

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!