Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thyssenkrupp Elevator

ThyssenKrupp, một trong những tập đoàn công nghiệp và sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu lớn nhất thế giới. Ngày nay, với mạng lưới khoảng 180.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, với hàng trăm các công ty thành viên trong đó có Mỹ và Việt Nam. Website: www.thyssenkruppelevator.com

ThyssenKrupp, một trong những tập đoàn công nghiệp và sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu lớn nhất thế giới. Ngày nay, với mạng lưới khoảng 180.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, với hàng trăm các công ty thành viên trong đó có Mỹ và Việt Nam.

Website: www.thyssenkruppelevator.com

Đăng ký tư vấn