Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Cảng hàng không quốc tế nội bài

Trụ sở: xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội Điện thoại : (+84) 4.3886.5047 Fax: (+84) 4.3886.5540, Website : http://www.noibaiairport.vn

Trụ sở: xã Phú Minh – huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (+84) 4.3886.5047

Fax: (+84) 4.3886.5540, Website : http://www.noibaiairport.vn

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!