Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Bắc

Địa chỉ      : 262 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel            : 04. 32125257 Fax           : 04. 39876403 website: http://www.sabeco.com.vn/

Địa chỉ      : 262 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel            : 04. 32125257
Fax           : 04. 39876403
website: http://www.sabeco.com.vn/

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!