Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty Cổ phần CareerBuilder

Địa chỉ: 139 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Điện thoại: (84.28) 3822 6060

Địa chỉ: 139 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (84.28) 3822 6060

Đăng ký tư vấn