Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia

Địa chỉ: 44B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 3845 9963 website: https://www.nhojsc.vn/

Địa chỉ: 44B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3845 9963
website: https://www.nhojsc.vn/

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!