Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

Địa chỉ : Trụ sở: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại : (84.8) 3829 9443 – 3829 2971 – 3829 2972. Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.vn, Website : http://www.cadivi-vn.com

Địa chỉ : Trụ sở: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại : (84.8) 3829 9443 – 3829 2971 – 3829 2972.

Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.vn, Website : http://www.cadivi-vn.com

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!