Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Địa chỉ: Số 654, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 8, TP.Vũng Tàu Head office: 654 Nguyen An Ninh Road, Ward 8, Vung Tau City Tel: 064-3832293 Fax: 064-3838375 Website: www.pvc-pt.vn

Địa chỉ: Số 654, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 8, TP.Vũng Tàu
Head office: 654 Nguyen An Ninh Road, Ward 8, Vung Tau City
Tel: 064-3832293 Fax: 064-3838375
Website: www.pvc-pt.vn

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!