Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty CP Kỹ nghệ Lạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO Lầu 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM website: http://searefico.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO
Lầu 14, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
website: http://searefico.com/

Đăng ký tư vấn