Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Cty TNHH DooSan-VINA 9, Đường C1,13, Q.Tân Bình, Tp. HCM website: http://www.doosan.com/en

Cty TNHH DooSan-VINA
9, Đường C1,13, Q.Tân Bình, Tp. HCM
website: http://www.doosan.com/en

Đăng ký tư vấn