Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Cty TNHH DooSan-VINA 9, Đường C1,13, Q.Tân Bình, Tp. HCM website: http://www.doosan.com/en

Cty TNHH DooSan-VINA
9, Đường C1,13, Q.Tân Bình, Tp. HCM
website: http://www.doosan.com/en

Đăng ký tư vấn