Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm

Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm Địa Chỉ: Tầng 8 toà nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng Phone:+31 (0)183 63 99 11 Fax:+31 (0)183 63 21 89 Website: http://www.damen.com Email:info@damen.com

Công ty TNHH Đóng tàu Damen Sông Cấm
Địa Chỉ: Tầng 8 toà nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
Phone:+31 (0)183 63 99 11
Fax:+31 (0)183 63 21 89
Website: http://www.damen.com Email:info@damen.com

Đăng ký tư vấn