Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh Phòng 2, Lầu 8, Saigon Centre 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tel: (84-8) 3821 8000   Fax: (84-8) 3821 3540 Văn phòng tại Hà Nội Phòng 05B, Lầu 2, International Centre 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84-4) 3936 7745   Fax: (84-4) 3936 7680

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Phòng 2, Lầu 8, Saigon Centre
65 Lê Lợi, Quận 1,
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3821 8000   Fax: (84-8) 3821 3540

Văn phòng tại Hà Nội
Phòng 05B, Lầu 2, International Centre
17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 3936 7745   Fax: (84-4) 3936 7680

Đăng ký tư vấn