Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam

Trụ sở : Tầng 4, Tòa nhà C, số 125 phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 024 6295 5500 / Fax: 024 6295 5500 Hotline: 0911 335 999 Email: kiemtoan@kdgvietnam.vn Website: www.kdgvietnam.vn

Trụ sở : Tầng 4, Tòa nhà C, số 125 phố Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 024 6295 5500 / Fax: 024 6295 5500
Hotline: 0911 335 999
Email: kiemtoan@kdgvietnam.vn
Website: www.kdgvietnam.vn

Đăng ký tư vấn