Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung Ương 2

Địa chỉ: 94 Phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Điện thoại: (+84) 04.37761310 – 04. 38752066             Fax: (+84) 04.3761310 Website: http://www.phytopharma.vn Email:  info@phytopharma.vn

Địa chỉ: 94 Phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 04.37761310 – 04. 38752066             Fax: (+84) 04.3761310

Website: http://www.phytopharma.vn

Email:  info@phytopharma.vn

Đăng ký tư vấn