Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

edunet.vn

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam là tổ chức của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trụ sở: Tầng 8, nhà C, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : 0243 3775 7221 Hotline: (+84) 911 86 9889 Tìm hiểu thêm các ưu đãi: http://edunet.vn/

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam là tổ chức của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Trụ sở: Tầng 8, nhà C, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 0243 3775 7221
Hotline: (+84) 911 86 9889
Tìm hiểu thêm các ưu đãi: http://edunet.vn/

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!