Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Khách sạn REX

Địa chỉ : 141 Nguyen Hue Blvd, Ho Chi Minh City, Vietnam Điện thoại : (84.8) 38292185 Fax: (84.8) 38296536. Email: rexhotel@rex.com.vn, Website : http://www.rexhotelvietnam.com

Địa chỉ : 141 Nguyen Hue Blvd, Ho Chi Minh City, Vietnam

Điện thoại : (84.8) 38292185

Fax: (84.8) 38296536. Email: rexhotel@rex.com.vn, Website : http://www.rexhotelvietnam.com

Đăng ký tư vấn