Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Ngân hàng TMCP Quốc dân – Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ : 278M Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng Tel : (024)39724643 Fax : (024)39724642

Địa chỉ : 278M Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Tel : (024)39724643 Fax : (024)39724642

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!