Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Ngân hàng TMCP Quốc dân – Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ : 278M Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng Tel : (024)39724643 Fax : (024)39724642

Địa chỉ : 278M Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Tel : (024)39724643 Fax : (024)39724642

Đăng ký tư vấn