Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

VIB Nguyễn Văn Trỗi Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ĐT:(028) 22201011 website: https://www.vib.com.vn/

VIB Nguyễn Văn Trỗi
Tòa Nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT:(028) 22201011
website: https://www.vib.com.vn/

Đăng ký tư vấn