Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Shell

Địa chỉ : Lầu 7, 39 Lê Duẩn, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại : +84 8 3824 0300 Fax: +84 8 3823 0389 , Website : http://www.shell.com.vn

Địa chỉ : Lầu 7, 39 Lê Duẩn, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : +84 8 3824 0300

Fax: +84 8 3823 0389 , Website : http://www.shell.com.vn

Đăng ký tư vấn