Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Shell

Địa chỉ : Lầu 7, 39 Lê Duẩn, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại : +84 8 3824 0300 Fax: +84 8 3823 0389 , Website : http://www.shell.com.vn

Địa chỉ : Lầu 7, 39 Lê Duẩn, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : +84 8 3824 0300

Fax: +84 8 3823 0389 , Website : http://www.shell.com.vn

Đăng ký tư vấn