Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Hà Giang

Địa chỉ : Đường Trần Quốc Toản – Phường Nguyễn Trãi – Thành Phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang Điện thoại : (+84)219 3860215; (+84)219 3866533 Fax: (+84)219 3866942. Email: ngoaivuhagiang@vnn.vn, Website : http://ngoaivuhagiang.gov.vn

Địa chỉ : Đường Trần Quốc Toản – Phường Nguyễn Trãi – Thành Phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

Điện thoại : (+84)219 3860215; (+84)219 3866533

Fax: (+84)219 3866942. Email: ngoaivuhagiang@vnn.vn, Website : http://ngoaivuhagiang.gov.vn

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!