Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Hà Giang

Địa chỉ : Đường Trần Quốc Toản – Phường Nguyễn Trãi – Thành Phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang Điện thoại : (+84)219 3860215; (+84)219 3866533 Fax: (+84)219 3866942. Email: ngoaivuhagiang@vnn.vn, Website : http://ngoaivuhagiang.gov.vn

Địa chỉ : Đường Trần Quốc Toản – Phường Nguyễn Trãi – Thành Phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

Điện thoại : (+84)219 3860215; (+84)219 3866533

Fax: (+84)219 3866942. Email: ngoaivuhagiang@vnn.vn, Website : http://ngoaivuhagiang.gov.vn

Đăng ký tư vấn