Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Tập đoàn IDD

Địa chỉ: ITD Building Số 1 đường Sáng Tạo, E-Office Khu chế xuất Tân Thuận Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3770 1114 Fax: (84-8) 3770 1116 Email: info@itd.com.vn website:itd.com.vn

Địa chỉ: ITD Building Số 1 đường Sáng Tạo, E-Office Khu chế xuất Tân Thuận Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3770 1114 Fax: (84-8) 3770 1116
Email: info@itd.com.vn
website:itd.com.vn

Đăng ký tư vấn