Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Trụ sở: Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM Điện thoại:(84.28) 3848 5383 – Số fax:(84.28) 3844 5127 Email: vptct@vietnamairport.vn

Trụ sở: Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại:(84.28) 3848 5383 – Số fax:(84.28) 3844 5127

Email: vptct@vietnamairport.vn

Đăng ký tư vấn