Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ : 178 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 39306671 Fax: (84.8) 39305413. Email: bbt@ipcs.vn, Website : http://www.ipcs.vn/vn

Địa chỉ : 178 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 39306671

Fax: (84.8) 39305413. Email: bbt@ipcs.vn, Website : http://www.ipcs.vn/vn

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!