Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Văn phòng đại diện GlaxoSmithkline PTE LTD tại TP. HCM

Địa chỉ: Phòng 701 #7 Số 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 38248744

Địa chỉ: Phòng 701 #7 Số 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38248744

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!