Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM. ĐT: (08)38296052, (08)38295026. Fax: (08)38295675 Email: ubnd@tphcm.gov.vn

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 86 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 TP.HCM.
ĐT: (08)38296052, (08)38295026. Fax: (08)38295675
Email: ubnd@tphcm.gov.vn

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!