Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Khu vực miền Bắc

Địa chỉ: 25, phố Tràng Thi, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://www.vietnamairlines.com

Địa chỉ: 25, phố Tràng Thi, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: https://www.vietnamairlines.com

Đăng ký tư vấn