Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Giảng viên và Trợ giảng

Tại Đại học Nam Columbia, những giảng viên có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những chỉ dẫn hữu ích trong quá trình học tập. Giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích.

Mỗi giảng viên sẽ phụ trách một môn học và tương tác cá nhân với sinh viên. Giảng viên CSU đóng vai trò lãnh đạo trong việc tạo ra kinh nghiệm học tập hấp dẫn. Họ cũng chính là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi đưa ra những chỉ dẫn và hỗ trợ trong suốt môn học.

Ngoài đội ngũ giảng viên chính của Đại học Nam Columbia, chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của các trợ giảng Việt Nam. Trợ giảng sẽ là người thường xuyên hướng dẫn, phụ đạo các môn học cho sinh viên và giúp sinh viên tìm hiểu môn học thấu đáo hơn. Họ là những giảng viên đại học, những nhà chuyên môn có học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú, đã tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về chuyên ngành giảng dạy tại các nước nói tiếng Anh.

Sinh viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến các môn học với trợ giảng Việt Nam trong các buổi lên lớp  hàng tuần. Tuy nhiên, trợ giảng Việt Nam không có quyền thay đổi nội dung môn học hoặc đánh giá, kiểm tra các môn học. Việc đánh giá và cho điểm môn học sẽ do giảng viên CSU đảm nhiệm.

TS. Alan Gleit

TS. Elwin Jones

TS. Bob Goldwasser

TS. Chizoba Madueke

TS. Erica Gamble

TS. Bari Court

GS. TS. Charles Brewton

TS. Clay Owens

TS. Robert Robertson

TS. Scott R. Chavez

TS. Monica Sainz

TS. Corrine Patrick

TS. Betty Ross

GS. TS. Abdulhamid Sukar

TS. Todd Senft

TS. Jon Crispin

TS. Jodine Burchell

TS. Geoffrey VanderPal

TS. Edward Vengrouskie

TS. Lê Thái Phong

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Nguyễn Thúy Anh

TS. Nguyễn Hải Ninh

ThS. Nguyễn Tài Vượng

PGS. Trần Thị Song Minh

TS. Nguyễn Văn Thoan

TS. Đào Ngọc Tiến

TS. Nguyễn Đức Trí

TS. Phạm Đình Phương

TS. Hồ Nhựt Quang

ThS. Nguyễn Khắc Dy

ThS. Vũ Thế Dự

ThS. Dami Hoàng

PGS.TS Từ Thúy Anh

TS. Lê Hiếu Học

TS. Phạm Thị Thanh Hồng

ThS. Ngô Đình Quốc

TS. Trần Duyên Định

TS. Nguyễn Thị Thúy Hường

ThS. Ngô Quý Nhâm

TS. Dương Mạnh Cường

TS. Phạm Tấn Anh

TS. Nguyễn Tùng Lâm

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!