Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

GS. TS. Abdulhamid Sukar

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Texas Tech.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kinh tế và thống kê kinh doanh, cả ở bậc đại học và sau đại học. Các nghiên cứu của ông bao gồm thương mại quốc tế và tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế, và kinh tế khu vực. Ông là tác giả của 29 bài báo, gồm các bài báo trong Tạp chí Kinh tế, Tạp chí Kinh doanh và Kinh tế hàng quý, Tài chính Toàn cầu, Báo cáo Kinh tế Tây Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Ứng dụng và Báo cáo Kinh tế Châu Á. Các phẩm của ông được trình bày thường xuyên tại các hội thảo khoa học.
Ông đã nhận được nhiều giải thưởng bao gồm Giải Frank Stiendl về Kinh tế Tiền tệ tại Texas Tech, Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Cao cấp của Southwest Oklahoma, Giải thưởng Nghiên cứu Đời sống Kinh doanh của Trường và Phòng Thí nghiệm của Khoa.

Đăng ký tư vấn