Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Alan Gleit

Nghiên cứu sau Tiến sĩ của Hội Khoa học quốc gia trường Đại học Carnegie Mellon
Tiến sĩ Toán học và Vật lý tại Đại học Stanford University

Tiến sĩ Gleit là một chuyên gia xuất sắc về toán học và tài chính. Ông từng làm phó giáo sư, khoa toán – dạy và trợ giúp phát triển chương trình thống kê ứng dụng tại trường Đại học Ohio, Phó chủ tịch cao cấp/ Quản lý bảng cân đối – chịu trách nhiệm quỹ quản lý rủi ro lãi suất của ngân hàng Hunting, Giám đốc/ Ứng dụng định lượng bộ ngân khố của ngân hàng Barnett Bank, Phó Chủ tịch Bank Boston Mortgage Corp, và Phó chủ tịch phụ trách dự phòng/ Quản lý rủi ro ngân khố tại CITICORP. Ông từng xuất bản 10 bài báo nghiên cứu về tài chính và kinh tế học, 9 bài báo nghiên cứu về khoa học quản lý và nghiên cứu các phương pháp định lượng trong quản trị tín dụng, báo cáo chuyên đề nghiên cứu: lập trình tuyến tính Stochastic. Ông cũng là phó biên tập cuốn sách Nghiên cứu hoạt động năm 1984 – 1999.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!