Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Bari Court

Tiến sĩ Thương mại điện tử trường Đại học Capella
.
Thạc sĩ QTKD, Quản trị học trường Đại học Cincinati.

Tiến sĩ Courts hoạt động trong ngành bảo hiểm và từng có 3 năm đảm nhiệm chức vụ quản lý cho một dự án phần mềm lớn PeopleSoft. Ông đang giảng dạy trực tuyến và dành nhiều thời gian bán hàng trên mạng eBay và là một chuyên gia giáo dục, tư vấn được chứng nhận của eBay.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!