Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Betty Ross

Tốt nghiệp tiến sĩ QTKD chuyên ngành Tài chính và Quản lý, Đại học Nova Southeastern.

Tiến sĩ Ross bắt đầu sự nghiệp là Trợ lý Chuyên nghiệp về thuế tại công ty Ernst & Whinney, bà tiếp tục học tập và tích cực tham gia nhiều công việc và dự án khác nhau như: Công ty Khu vực Bản địa Alaska, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng của Tập đoàn Khu vực Bản địa Alaska, sau đó Tiến sĩ Ross làm giám đốc Tập đoàn Alaska Rural Development and Outreach đồng thời bắt đầu tham gia giảng dạy tại CSU.
Bà đã đạt được các giải thưởng sau:

  • Giảng viên học thuật của năm
  • Giải thưởng Di sản cho các Nhà lãnh đạo Doanh nghiệp Alaska
  • Cố vấn quốc gia của năm cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ-Mỹ
Đăng ký tư vấn